SNOET! magazine logo
/
Colofon

Colofon

SNOET! is een uitgave van de HuisdierenApp
HuisdierenApp is onderdeel van Pet Service Holding

Redactieadres Snoet

Industrieweg 16
1521 NC Wormerveer
E: info@snoet.nl
E: 035-6255185

Aan deze editie werkten mee:

Martin Hovius, Pascale Fuchs, Lenny Jelsma, Sonja van Leeuwen – de
Kattenacademie Krissie van Meel, medewerkers van DierenApotheek en
HuisdierenApp, Folkert Hogenberg, Stichting ESCCAP.

Coördinatie: Geert Schaaij

Aan deze editie werkten mee:

Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden: niets uit deze
uitgave mag worden gereproduceerd en/of verveelvoudigd, op welke wijze
(waaronder mechanische, fotografische en/en/of elektronische) dan ook,
of worden opgeslagen in een database zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Abonnement op de HuisdierenApp icm SNOET

Abonneren: www.huisdierenapp.nl/SNOET
Een abonnement kost: € 69 per jaar.

Daarvoor ben je volledig member en hebt toegang tot alle facetten op deze
app. HuisdierenApp, 4 edities van SNOET! (2 hard copy en 2 digitaal), grote
kortingen op diverse producten en diensten. 1x per jaar een gratis consult
met onze dierspecialisten omtrent jouw zorgen of vragen over jouw dier.
Vele andere aspecten zoals gratis toegang of korting op evenementen etc.

Voor verzending buiten Nederland berekenen wij extra verzendkosten.
Deze kosten zijn afhankelijk van het land en het gewicht. Een abonnement
geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien behoudens opzegging
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, verlengd voor
onbepaalde tijd tegen het dan geldende standaard abonnementstarief.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van SNOET! zijn te raadplegen via www.snoetmagazine.nl

DISCLAIMER – VRIJWARING

Hoewel wij constante zorg en aandacht besteden aan de (samenstelling
van) de inhoud van ons magazine SNOET! kunnen Perservice NV en of haar
groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als Petservice) niet
instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.
Petservice sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan. Individuele visies,
meningen en of beweringen, geuit in artikelen, zijn die van de auteur(s) .
Dit is en hoeft noodzakelijkerwijs niet die van Petservice te zijn. Petservice
kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de
inhoud (oorzaak en gevolg) hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei
schade die daar mogelijk uit voortvloeit. Petservice kan er niet voor instaan
dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door
jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden
aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun waarheidsgehalte,
deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Links
naar andere websites: Petservice kan niet en is niet aansprakelijk voor de
inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites
omgaan met jouw (persoons) gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de
disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,
van de site die je bezoekt.

Mijn account

Account maken
Wachtwoord vergeten

Mijn abonnement

Gratis consult met dierenspecialist
Ik wil mijn factuur betalen
Ik wil mijn abonnement beëindigen
Adreswijziging doorgeven
Ik wil een kopie van mijn factuur
Wat is mijn abonneenummer
Ik wil per automatische incasso betalen

Redactioneel

Rubriek
Vraag het onze dierenarts
Rubriek
Deel je foto's
Ideeënbox

Neem een abonnement op SNOET!