SNOET! magazine logo
/
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Abonnementen

De prijs van een abonnement op SNOET! magazine bedraagt 69 euro per jaar.

De eerste abonnementsperiode wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en kan niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met een jaar, met een minimale periode van drie maanden, tenzij de abonnee heeft opgezegd waarbij hij navolgende opzegtermijn in acht heeft genomen.

De abonnee kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Opzeggen van het abonnement kan op elk moment, maar dient uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te zijn ontvangen door SNOET! magazine. Indien SNOET! magazine geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd.

Er zal na de eerste overeengekomen periode steeds een jaarabonnement in rekening gebracht worden. U bent verschuldigd een jaarabonnement aan SNOET! magazine te voldoen. Bij opzegging zal de eventueel niet gebruikte en onverschuldigd betaalde resterende abonnementstermijn aan uw worden gerestitueerd. Uw opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door SNOET! magazine met daarop vermelding van de datum waarop uw abonnement eindigt. Wij wijzen u er op dat abonnementen minimaal vier weken voor het aflopen van de huidige betaaltermijn moeten zijn opgezegd. Wanneer u niet op tijd bent dan kunt u wel schriftelijk opzeggen maar dan zult u nog een termijn van minimaal drie maanden aan SNOET! magazine verschuldigd zijn. Deze wordt bij opzegging dus niet aan u gerestitueerd.

De contributie wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd als u uw rekeningnummer hebt ingevuld op het aanmeldformulier, tenzij voor betaling middels acceptgiro is gekozen of machtiging schriftelijk is ingetrokken. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is SNOET! magazine gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van SNOET! magazine.

Mijn account

Account maken
Wachtwoord vergeten

Mijn abonnement

Gratis consult met dierenspecialist
Ik wil mijn factuur betalen
Ik wil mijn abonnement beëindigen
Adreswijziging doorgeven
Ik wil een kopie van mijn factuur
Wat is mijn abonneenummer
Ik wil per automatische incasso betalen

Redactioneel

Rubriek
Vraag het onze dierenarts
Rubriek
Deel je foto's
Ideeënbox

Neem een abonnement op SNOET!